Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

Anna Drabek 2019-09-06 drukuj

W załaczeniu umieszczono uchwałę Skadu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XIII/422/08/19 z dnia 5 września 2019 r.  sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe