Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2019 r.

Anna Drabek 2019-09-06 drukuj

Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2019 r. proszę szukać na stronie BIP w zakładce MENU PODMIOTU - Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu/Kadencja w latach 2018-2023/rok 2019 jako:

- Uchwała nr 146/174/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r.

 

link: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/8349

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe