Petycje - rok 2019

Anna Sporysz 2020-02-19

Petycja z dnia 18 listopada 2019 r. Adwokat Renata Sutor.
(Data wpływu do tut. Urzędu - 20 listopada 2019 r.)

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscoweg. 

1. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 grudnia 2019 r.

2. Przebieg postępowania:


Petycja z dnia 14 listopada 2019 r.  Samorządu Uczniowskiego Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu.
(Data wpływu do tut. Urzędu - 19 listopada 2019 r.)

Petycja w sprawie ujednolicenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich powiatu oświęcimskiego oraz podwyższenia ich kwot. 

1. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 listopada 2019 r.

2. Przebieg postępowania: petycja została uznana za bezzasadną.


Petycja z dnia 23 października 2019 r. Stowarzyszenia Cyklistów Chrzanowskich.
(Data wpływu do tut. Urzędu - 31 października 2019 r.)

Petycja w sprawie poparcia inicjatywy budowy kładki piesz - rowerowej w miejscowości Mętków w celu połączenia tras rowerowych prowadzących brzegami rzeki Wisły. 

1. W dniu 13 listopada 2019 r., skierowano pismo do Stowarzyszenia Chrzanowskich Cyklistów w sprawie uzupełnienia petycji z dnia 23 października 2019 r.

2. Uzupełnieni petycji dotyczącej wsparcia inicjatywy budowy kładki pieszo - rowerowej w miejscowości Mętków ( z dnia 25.11.2019 r.)

3. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 3 grudnia 2019 r.

4. Przebieg postępowania:


Petycja z dnia 31 lipca 2019 r. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego; Konrad Cezary Łakomy.
(Data wpływu do tut. Urzędu - 31 lipca 2019 r.)

Petycja w sprawie wprowadzenia w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami CBA i opubliowania jej treści. Wyznaczenia w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki. Wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki. Ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

1. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 sierpnia 2019 r.

2. Uzupełnienie dotyczy regulacji petycji, która odnosi się do radnych powiatowych 
(21 sierpnia 2019 r.).

3. Przebieg postępowania: petycja została rozpatrzona negatywnie.