Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 2 sierpnia 2019 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP o wydaniu na wniosek Gminy Brzeszcze decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 2 sierpnia 2019 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP o wydaniu na wniosek Gminy Brzeszcze działającej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Szafron – Szendzielorz, decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. przebudowę istniejących urządzeń wodnych – rowów i przepustów,
  2. likwidację istniejących urządzeń wodnych – rowów i przepustów,
  3. wykonanie nowych urządzeń wodnych – rowów, przepustów, wylotów brzegowych,
  4. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej,

w związku z realizacją zadania pn. „OSPR - Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau” Pakiet n 3 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 949 od ul. półdzielczej w Jawiszowicach do ul. Kostka Jagiełły w Zasolu oraz wzdłuż drogi powiatowej ul. Kostka Jagiełły w Zasolu do pomnika Kostka Jagiełły związana z budową ściżki pieszo-rowerowej.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe