Uchwała Nr 150/178/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4 - rozstrzygnięty

Anna Rzeźnik 2019-10-31

Uchwała Nr 150/178/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

 

 

Dokumenty informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu znajdują się w załącznikach.