SZP.272.29.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Roboty podobne do zadania podstawowego „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2018-2019 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających”

Wioletta Suska 2019-08-13 drukuj

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i art. 68 Pzp

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe