Interpelacje złożone podczas X sesji Rady Powiatu w dniu 19.06.2019 r.

Tomasz Karcz 2019-08-09

Interpelacje:

Radny Jacek Pyrek złożył interpelację w sprawie otwarcia bramki przy DWR i umożliwienia mieszkańcom Miasta i Gminy Oświęcim oraz Gminie Chełmek włączenie się do atrakcyjnej ścieżki rowerowej (zał. nr 1), (odp. nr 1), (odp. nr 2).