SZP.272.31.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu”

Wioletta Suska 2019-09-09 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA !
Aby poprawnie otworzyć załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Projektowa należy zapisać wszystkie części (1-17) party do jednego katalogu, następnie zmienić nazwy tych plików z zachowaniem ich numeracji i dopiero wtedy wypakować ich zawartość.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe