Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 18 lipca 2019 r., znak: GL.RUZ.421.102.2019.AT/TS

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 18 lipca 2019 r., znak: GL.RUZ.421.102.2019.AT/TS, o wszczęciu na wniosek Pani Agnieszki Juraszek-Mroncz, działającej z upoważnienia Spółki Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe, z siedziba w Warszawie przy ul. Targowej 74, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urzadzeń wodnych, usługi wodne, wykonanie urzadzeń odwadniających obiekty budowlane, przebudowy lub odbudowy urządzeń odwadniających, w ramach inwestycji pn.: ,,Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim".

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe