Barbara Trybus

Iwona Siuta 2019-09-17 drukuj

W dniu 01.07.2019 r. Inwestor Pani Barbara Trybus złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego  jednorodzinnego  na działce  o numerze ewidencyjnym 1530/14 połozonej w babicach, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0001 Babice. 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe