SZP.272.26.2019 "Przebudowa ulicy Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu"

Wioletta Suska 2019-07-30 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

UWAGA!
Aby poprawnie otworzyć załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Projektowa należy zapisać wszystkie części (1-17) party do jednego katalogu, następnie zmienić nazwy tych plików z zachowaniem ich numeracji i dopiero wtedy wypakować ich zawartość.

 

UWAGA !!

Zamieszczono poprawiony Przedmiar robót - braża drogowa wraz z odwodnieniem.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe