Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 02.07.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.22.2019.MT

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 02.07.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.22.2019.MT, o wszczęciu na wniosek Pana Macieja Fabra, działającego w imieniu Pana Rafała Powroźnika, zam. 34-141 Przytkowice 311, postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonania urzadzeń do ujmowania wód w km 0+746 potoku Malecki Mały, wylotu wód w km 0+550 tego potoku, na działce nr 578 w obrebie ewidencyjnym Witkowice, gmina Kęty,

2. wykonanie na działce nr 590 w obrebie ewidencyjnym Witkowice. gm. Kety, stawu o max powierzchni 0,147 ha i głębokości do 1,80 m,

3. korzystanie z wód z potoku Malecki Mąły poprzez pobór wód dla napełniania stawu i podtrzymania w nim zalewu oraz na odprowadzanie wód pohodowlanych.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe