Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"

Anna Maj 2019-07-04 drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania  pn. „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Domu Dziecka w Oświęcimiu” w ramach   projektu  nr: RPMP.11.01.01-12-0569/17-01 pn.„Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka  w Oświęcimiu”,   Regionalny  Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2019-07-04 13:19:47
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe