Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 21 czerwca 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 21 czerwca 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP o zebranych dowodach i materiałach w sprawie postępowania wszczętego na wniosek z dnia 18.02.2019 r. Pani Małgorzaty – Szendzielorz, działającej z upoważnienia Gminy Brzeszcze dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Przebudowę istniejących urządzeń wodnych – rowów i przepustów.
  2. Likwidację istniejących urządzeń wodnych – rowów i przepustów.
  3. Wykonanie nowych urządzeń wodnych – rowów, przepustów, wylotów brzegów do potoku Wilamówka oraz Młynówki Oświęcimskiej.
  4. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do potoku Wilamówka, Młynówki Oświęcimskiej, rowu R-9, O-8.

W związku z realizacją zadania pn. „OSPR - Budowa ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau”.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe