SZP.272.22.2019 - Roboty budowlane w ramach zadania " Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojow i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 219 roku - część 2"

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) i art. 68 Pzp

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe