SZP.272.22.2019 - Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia zwolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) i art. 68 Pzp

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe