SZP.272.23.2019 - Dostawa sprzętu informatycznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem

Wioletta Suska 2019-07-19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego.

Uwaga !

Zmiana terminu składania  ofert - 1 lipca 2019 r. godz. 11.00

Otwarcie ofert - 1 lipca 2019 r. godz. 11.30