SZP.272.25.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K - ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty”

Wioletta Suska 2019-07-26 drukuj

Postępowanieo udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!
Aby poprawnie otworzyć załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Projektowa należy zapisać wszystkie części (1-5) party do jednego katalogu, następnie zmienić nazwy tych plików z zachowaniem ich numeracji i dopiero wtedy wypakować ich zawartość.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe