Informacja o wynikach postępowania - Realizacja zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Anna Maj 2019-06-10 drukuj

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2019-06-10 14:17:42
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe