SZP.272.21.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1”

Wioletta Suska 2019-07-16 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

UWAGA!
Aby poprawnie otworzyć załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Projektowa należy zapisać wszystkie części (1-3) party do jednego katalogu, następnie zmienić nazwy tych plików z zachowaniem ich numeracji (1,2,3) i dopiero wtedy wypakować ich zawartość.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe