Zapytanie ofertowe - Zabudowa aneksów kuchennych w ramach projektu pn. "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"

Anna Maj 2019-05-17 drukuj

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy zadania: Zabudowa aneksów kuchennych wraz z dostawą i montażem sprzętu AGD pod zabudowę w ramach Projektu nr RPMP.11.01.01-12-0569/17-00 pn.: "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

 


Zmiany dokumentu

  • 2019-05-17 13:03:43
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe