SZP.272.17.2019 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec” i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Malec

Ewa Adamowicz 2019-06-26 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

UWAGA!
Aby poprawnie otworzyć załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja Projektowa należy zapisać wszystkie części (1-5) party do jednego katalogu, następnie zmienić nazwy tych plików z zachowaniem ich numeracji i dopiero wtedy wypakować ich zawartość.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe