Anna Klęczar

Iwona Siuta 2019-09-17 drukuj

W dniu 10.05.2019r. Pani Anna Klęczar złożyła do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie budowy budynku mieszkalneo jednorodzinnego. Adres zamierzenia budowlanego działka o nr ew. 1023/154 położona w Porębie Wielkiej przy ul. Tyszkiewoicza; Obręb 121306_2.0010 Poręba Wielka; jednostka ewidencyjna Oświęcim - obszar wiejski .

W dniu 17.06.2019 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, do zgłoszenia Pani Anny Klęczar, zam. 32-600 Poręba Wielka, ul. Tyszkiewicza 20, z dnia 10 maja 2019 r. (uzupełnionego w dniu 17 czerwca 2019 r. zgodnie z postanowieniem z dnia 29 maja 2019 r. znak: WAB.6743.1.51.2019.APJ), dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego Adres zamierzenia inwestycyjnego: działka o nr ew. 1023/154 położona w miejscowości Poręba Wielka przy ul. Tyszkiewicza, Obręb 121306_2.0010 Poręba Wielka, jednostka ewidencyjna Oświęcim.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe