Opinia RIO dot. możliwości wykupu obligacji komunalnych

Anna Drabek 2019-05-13

W załączeniu umieszczono uchwałę Składu Orzekającego Kolegoim Regonalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XIII/420/17/19 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych.