Uchwała Nr 76/104/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu

Anna Rzeźnik 2019-05-07

Uchwała Nr 76/104/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu, 32-602 Oświęcim, ul. Olszewskiego 1