SZP.272.16.2019 Roboty budowlane w ramach zadania pn. "Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2019 r."

Ewa Adamowicz 2019-06-12 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówioenia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe