Statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający w roku 2019

Jakub Heród 2019-04-30

OGŁOSZENIE
O STATYSTYCZNEJ  LICZBIE UCZNIÓW  ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM W ROKU 2019

 Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017  r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm. ) Powiat Oświęcimski  ogłasza:

I. Statystyczną liczbę uczniów ustaloną na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2018 r.:

  1. Liceum Ogólnokształcące - 1 052
  2. Technikum                                                      - 2 054
  3. Branżowa szkoła I stopnia i klasy zasadniczej szkoły zawodowej - 501

 

II. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu, w których realizowany jest obowiązek nauki,  niebędących szkołami specjalnymi:

  1. Liceum Ogólnokształcące - 1,283
  2. Technikum - 1,224
  3. Branżowa szkoła I stopnia i klasy zasadniczej szkoły zawodowej - 1,000