Zaproszenie do złożenia oferty - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - Znak sprawy: SIR.7013.26.6.2018

Łukasz Galski 2019-05-06 drukuj

Dotyczy: zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach”.

Szczegóły w załącznikach.

Zadanie inwestycyjne zostało objęte dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) , w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe