SZP.272.9.2019 "Dostawa sprzętu informatycznego"

Ewa Adamowicz 2019-06-05

Postepowanie o udzielenie zamówieia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego