SZP.272.11.2019 Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2019 roku”

Ewa Adamowicz 2019-05-06 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe