Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.

Anna Drabek 2019-05-10 drukuj

W załączeniu umieszczono uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XIII/423/02/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe