Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2018 r.

Anna Drabek 2019-05-10

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2018 r. stanowi załącznik do Uchwały Nr 34/62/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r.  - patrz:

MENU PODMIOTU - Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu\kadencja w latach 2018-2023/rok 2019

link: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7785

 

 

oraz Dziennik Urzędowy Województwa Małopolsiego: Dz.URZ.WOJ.2019.3747   ogł. 9.05.2019

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3747/