Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorzadowych instytucji kultury za 2018 r. oraz informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na 31.12.2018 r.

Anna Drabek 2019-04-11 drukuj

- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 r. stanowi załącznik Nr 1

- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 r. stanowi załącznik Nr 2

-  Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimksiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. stanowi załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 35/63/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu n dzień 31.12.2018 r.  - patrz:

MENU PODMIOTU - Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu\kadencja w latach 2018-2023/rok 2019

 

link: http://bip.powiat.oswiecim.pl/index.php/dokumenty/7797

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe