Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 17 kwietnia 2019 r.

Tomasz Karcz 2019-04-10 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 1400 w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara (Internat) Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, ul. Bema 4.

 

Porządek obrad VIII sesji (wer. eSesja) - link

 


Stosowanie do art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestujących obraz i dźwięk oraz udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe