Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia oligofrenopedagoga

Anna Maj 2019-04-09 drukuj

Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” realizowany w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0039/18

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie  indywidualnego wsparcia oligofrenopedagoga.

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2019-04-09 14:42:18
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe