SZP.272.12.2019 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach"

Wioletta Suska 2019-05-15 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie inwestycyjne zostało objęte dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) , w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".

 

W dniu 10 kwienia br. dodatkowo zamieszczono dokumentację projektową, specyfikacje techniczne i przedmiary  robór w wersji Zip.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe