Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu terapii Integracji Sensorycznej z fizjoterapią

Anna Maj 2019-04-04 drukuj

„Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0039/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji terapii Integracji Sensorycznej z fizjoterapią.

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2019-04-04 13:23:33
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe