Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu zajęć pedagogicznych z elementami terapii behawioralnej

Anna Maj 2019-03-26 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0039/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zajęć pedagogicznych z elementami terapii behawioralnej.

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

  • 2019-03-26 14:40:36
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe