Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego

Rada Powiatu w Oświęcimiu w dniu 21 października 2015 r.  uchwaliła  Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2016 rok.

W ramach Programu, podobnie jak w latach poprzednich organizacje pozarządowe mogą  wziąśc udział w dwóch konkursach promujących działalność organizacji pozarządowych:

1.   w Konkursie na najlepszą inicjatywę realizowana przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu powiatu oświęcimskiego pn. „Kalejdoskop inicjatyw” (dotyczy 2015 r.)
2.   w Konkursie na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego (dotyczy 2016r.)

Regulaminy konkursów zostały zamieszczone w Programie współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016 roku.