Protokoły z posiedzeń Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu z 2019 roku.

Anna Sporysz 2020-01-14

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji z 2019 roku.Oryginały protokołów Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.