Konsultacje projektu uchwały w w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego

 

Zarząd  Powiatu w Oświęcimiu  ogłasza konsultacje 

projektu uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego

Termin przeprowadzenia  konsultacji - od  1 marca  do 15 marca  2019 roku.

W/w projekt został zamieszczony na stronie internetowej: www.powiat.oswiecim.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

W/w projekt znajduje się także do wglądu w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe