SZP.272.7.2019 - Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Część 1 - "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"; Część 2 - "Modernizacja drogi powiatowej nr 1864k ul. Jagiellończyka w Grojcu"

Wioletta Suska 2019-04-17 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe