SZP.272.4.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+ 742"

Wioletta Suska 2019-02-28 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Uwaga !

Zmiana terminu składania ofert - 25 lutego 2019 r. godzina 11:00

Otwarcie ofert - 25 lutego 2019 r. godzina 11:30

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe