Interpelacje złożone podczas V sesji Rady Powiatu w dniu 23.01.2019 r.

Ewelina Stefańczyk 2019-02-27

    Radny Dariusz Gawęda interpelował w sprawie:

    • zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Witkowice (zał. 1), (odp. 1),
    • kontynuacji prac związanych z remontem mostu wzdłuż ulicy Karpackiej oraz remontem ulicy Beskidzkiej wraz z budową chodnika (zał. 2), (odp. 2).

    Radny Jacek Pyrek zwrócił się z zapytaniem o informację na jakim etapie są negocjacje z z Burmistrzem Chełmka w sprawie przekazania budynku po byłym PZ Nr 8 wraz z halą sportową (zał. 3), (odp. 3).