Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z 2019 roku.

Tomasz Karcz 2020-02-19

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu VI kadencji z 2019 roku.

 

Oryginały protokołów Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112,  (33) 844-96-45.