Porządek obrad V sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 23 stycznia 2019 r.

W załączeniu znajdą Państwo porządek obrad V sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 1500 w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara (Internat), ul. Bema 4.

 

 

 


Stosowanie do art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestujących obraz i dźwięk oraz udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe