Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z 2018 roku.

Tomasz Karcz 2019-01-11

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Oświęcimiu VI kadencji z 2018 roku.


Oryginały  protokołów znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańśkiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.