Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej

Anna Drabek 2018-12-03

W załączeniu umieszczono uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania:

- projektu uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 r.,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019,

- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego.