Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza Mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego

Ewelina Stefańczyk 2018-11-30

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza została uregulowana w art. 42a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.).
Jest narzędziem angażowania mieszkańców w sprawy wspólnoty samorządowej oraz daje możliwość zgłaszania projektów uchwał, podnosi jakość działania samorządu terytorialnego, pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców,  wprowadzać w życie ich pomysły i przez to zwiększać poczucie odpowiedzialności za wspólnotę lokalną. 

Uchwała w sprawie trybu oraz zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej umożliwi mieszkańcom zgłaszanie własnych propozycji uchwał, co jest zgodne z brzmieniem art. 4, 16 i 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez znaczenia pozostaje również uznanie w treści Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego prawa obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi za jedną z demokratycznych zasad.

Uchwała Nr LII/467/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 października 2018 r.

Załącznik Nr 1
Oświadczenie o utworzenie Komitetu Inicjwtywy Uchwałodawczej (PDF, DOC do pobrania w załączniku),
Załącznik Nr 2
Oświadczenie dot. przyjęcia obowiązków pełnomocnika do doręczeń (PDF, DOC do pobrania w załączniku),
Załącznik Nr 3
Lista osób popierająca projekt uchwały dot. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (PDF, DOC do pobrania w załączniku).