Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Monika Noworyta 2018-11-29 drukuj

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza nabór na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Edycja 27.11.2018r.: W treści ogłoszenia naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnoprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu z dnia 23.11.2018r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że w pkt 8 dokonano korekty terminu składania wymaganych dokumentów aplikacyjnych na dzień 07 grudnia 2018r. Skorygowaną treść ogłoszenia dodano jako załącznik.

Edycja 29.11.2018r.: Dodano załącznik pn. "Kwestionariusz osobowy".

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe